Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande Utvidgad läroplikt på Åland

 

Motivering

 

Landskapsregeringen har under de senaste åren i stället för att införa en utvidgad läroplikt enligt finländsk modell gått in för att försöka skapa en kostnadsfri gymnasieskola genom ett lappverk av förändringar som sker genom årliga budgetanslag. Trots ett löfte om att göra en ändring i gymnasielagen för att skapa långsiktighet har detta ännu inte skett. Genom ett treårigt projekt vill man skapa en helhet i de stödfunktioner som ska se till att inga ungdomar faller mellan stolarna, något som i en helhet hade förverkligats genom en lagstiftningsreform.

Det är ett tidskrävande och dyrt sätt att åstadkomma samma rättigheter för åländska studerande som de finländska ungdomarna redan har, och därigenom försätter självstyrelsen ålänningarna i en sämre ställning.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att stycket under rubriken Barn, ungdomar och skola som berör det kostnadsfria gymnasiet stryks och ersätts med:

”Utskottet anser att landskapsregeringen efter utredning bör lagstifta om en helhet kring utvidgad läroplikt, kostnadsfri gymnasieutbildning och stöd för alla studerande att erhålla en gymnasieexamen genom en fulltextlag med utgångspunkt i den finländska lagstiftningen om utvidgad läroplikt. Reformen bör finansieras genom en justering av det åländska studiestödet för gymnasiestuderande.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman