Ltl Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023

Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023

Tillhör ärendet: Försummad skärgårdspolitik
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023   

 

 

Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i ett nytt meddelande redogöra för de grundläggande frågeställningarna som är avgörande för att arbetet med en fossilfri skärgårdstrafik ska ha en möjlighet att avancera överhuvudtaget att landskapsregeringen tar ställning till vilka rutter som ska trafikeras, om landskapet ska äga sina fartyg, vilken typ av drivmedel som ska användas och hur omställningen till en fossilfri skärgårdstrafik ska finansieras.  

 

Mariehamn den 26 april 2023 

 

 

 

Rainer Juslin