Försummad skärgårdspolitik

Spörsmål S 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta inom skär-gårdstrafiken under återstoden av den pågående
mandatperioden samt när presenteras omställningsplanen för skär-gårdstrafikens utveckling?


Åtgärder