Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023

Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga