Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

 

Målet i energi- och klimatstrategin var att halvera fossilutsläppet från bilar med 50% från 2005 till 2030. Hur har det gått med den nuvarande elbilspolitiken? 2015 fanns det 28 025 stycken fossilfordon (bilar, lastbilar och skåpbilar). Idag finns det 31 182 stycken. De har ökat med 3 157.

Elbilarna har ökat från 13 till 151 eller med 138 stycken. Som kuriosa finns nu 15 gasbilar utan någon gasstation.

     År 2005 fanns 19 544 fossilfordon och halveringsmålet var 9 777 fossilfordon år 2030. De har alltså ökat med 59 procent och borde nu minska med 21 410 till 2030, alltså 2 400/år. Dessutom ökar antalet fordon med 600 per år, så egentligen är det 3 000/år.

     Detta kan ske genom att vi säljer 3 000 fossilfordon /år och köper elfordon. Hur rimligt är det? Ett annat alternativ är att vi konverterar en del fossilbilar till gasbilar.

     Av dessa orsaker så föreslår vi från Åländsk Demokrati i budgeten för 2021 dels ett stöd för konvertering av fossilfordon och dels ett stöd till gasstationer.  Förslaget är en subvention om 1 500 euro per konvertering. I Finland har man haft ett stöd i flera år redan.

     Med hjälp av dessa åtgärder kunde vi minska antalet fossilfordon med några tusen istället för att som nu öka dem med 500 per år. Det är bra för miljön och för plånboken. Precis som när det gäller skor och cyklar.

Detta skall ses som en markering inför nästa tilläggsbudget.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under överföringar, moment 72010 Främjande av hållbar energiomställning ökas med 750 000 euro samt

 

att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: ”Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselfordon till gasfordon.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen