Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten

Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2021-2022

 

 

Motivering

 

Vindkraftsprojektet erhåller 1 700 000 euro ur EU:s resilienspengar och mer

budgetmedel skall därför inte användas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

följande text: "Utskottet föreslår att inget tilläggsanslag skall användas för resursförstärkning inom arbetet med att underlätta och möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Detta gäller för tre år och innebär en sänkt årskostnad om ca 140 000 euro/år.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen