Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten

Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

 

 

Motivering

 

Vindkraftsprojektet erhåller 1 700 000 euro ur EU:s resilienspengar och mer

budgetmedel ska därför inte användas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att tilläggsanslaget om 85 000 euro stryks.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen