Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen