Godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 13/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder