Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Bilaga