Godkännande av förslaget till lag om Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Republikens presidents framställning RP 2/2023-2024 (slutbehandlat)  

Åtgärder