Stephan Toivonens reservation

Tillhör ärendet: Temporärt tilläggsstöd
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 6/2019-2020 gällande Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

 

Motivering

Jag är positiv till den det temporära tilläggsstödet. Jag förstår den exceptionella situationen och att den kräver en snabb hantering.  Låt mig vara tydlig. Jag stöder den grundläggande intentionen, men landskapsregeringen borde lägga den politiska prestigen åt sidan och tillåta en analys av förslaget, som tillkommit i expressfart.

 

Det är vår plikt och vårt ansvar i lagtinget att granska även denna exceptionella tilläggsbudget. En liten fördjupning hade inte på något sätt påverkat tidtabellen av detta ärende. Vi kan inte offra våra demokratiska principer och vårt regelverk i kölvattnet av pandemin.

 

 

Reservationens huvudsakliga syfte är att klargöra hur landskapsregeringen i utskottet valt att hantera en för Åland exceptionell stor tilläggsbudget men jag kommer inte att föreslå ett förkastande i salen.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2020

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen