Delegationssekreterare Sten Eriksson från Ålands lagting och BSPC:s vice ordförande Jörgen Pettersson på plats i Trondheim där sjöfart, miljö och gemensamma utmaningar och möjligheter diskuterades. Foto: Johannes Schraps, Bundestag. Delegationssekreterare Sten Eriksson från Ålands lagting och BSPC:s vice ordförande Jörgen Pettersson på plats i Trondheim där sjöfart, miljö och gemensamma utmaningar och möjligheter diskuterades. Foto: Johannes Schraps, Bundestag.
  • Publicerad onsdag den 14 november 2018 kl. 10:02

Åland deltog i Östersjömöte

Fjorton parlamentariker från alla nordiska samt baltiska länder, Tyskland, Ryssland och EU-parlamentet deltog under måndagen och tisdagen i BSPC:s Standing Committee (organisationens operativa ledning) som möttes i norska Trondheim under ledning av Norge som i höstas tog över ordförandeskapet efter Åland.
Under mötet presenterade bland andra Siemens sitt arbete med elektriska fartyg, batteriutveckling och mycket mer kopplat till sjöfarten. Dessutom fanns universitetet NTNU och forskningsinstitutet SINTEF Ocean på plats för att redogöra om miljöläget i världshaven och Östersjön.
– Det står klart bortom alla tvivel att situationen är allvarlig. Utsläppen från världens fartyg måste ner och är på god väg att lyckas. Ett problem som ännu inte fått någon lösning är däremot mängden plast i världshaven. Särskilt allvarligt är utsläpp av mikroplaster där bilarna är de i särklass största förorenarna. Varje bildäck i hela världen avger 1,5 kg ofta giftiga plastpartiklar under sin livslängd. Sådana insikter är på riktigt svåra att ta in, säger Jörgen Pettersson som efter det åländska presidentåret nu är vice ordförande i BSPC:s Standing Committee.
I samband med mötet i Trondheim diskuterades även med hjälp av utomstående analytiker svaren på den resolution som skickades ut till samtliga BSPC-medlemmar efter konferensen i Hamburg 2017, något som även skett efter konferensen i Mariehamn i år.
– Det är uppmuntrande att se att alla medlemsländer svarat på våra förslag och även tar med arbetet i sina egna strategier. Parlamentariskt samarbete är framåtskridande och uppbyggligt i tider av ökad anspänning länder emellan, säger Jörgen Pettersson.
Avslutningsvis hyllades den åländska Östersjökonferensen av samtliga deltagare i en rad superlativ. I sammanfattningen beskrevs Ålandskonferensen som en av de absolut bästa någonsin!
– Vi är såklart glada för att de gillade vårt program och Åland. Alla inblandade i arrangemanget har skäl att känna stolthet över på vilket sätt vi tog hand om våra 180 gäster och såg till att de lämnade Åland lite klokare än vad de var när de kom!
Mer information:
Jörgen Pettersson, tel 04573135640