Flaggor på självstyrelsegårde
  • Publicerad fredag den 27 maj 2022 kl. 11:09

Ålands lagting 100 år

Självstyrelsedagen den 9 juni 2022 firar Ålands lagting 100 år. Därmed firar Åland 100 år av självstyrelse, demilitarisering och neutralisering med ett stort antal prominenta gäster och festligheter dagen lång. Representanter för media är också välkomna.

Självstyrelsens bakgrund och innebörd

För 100 år sedan var läget spänt mellan Sverige och den nybildade staten Finland. Frågan gällde vilken stat Åland skulle höra. Ålänningarna själva önskade en återförening med ”moderlandet Sverige” men frågan löstes med hjälp av Nationernas förbund, FN:s föregångare, som gjorde Åland självstyrt och svenskspråkigt. Samtidigt beslöt också Nationernas Förbund att ett avtal om Ålands demilitarisering och neutralisering skulle uppgöras för att befästa Ålands demilitariserade status från år 1856. Ålands särskilda ställning kan således från början ses som ett fredsprojekt.

Självstyrelsen innebär att ålänningarna till stor del själva kan fatta beslut som rör vardagslivet på Åland. Befolkningen företräds av det åländska parlamentet lagtinget, som tidigare hette landsting. Landstinget sammanträdde till sitt första plenum den 9 juni 1922 och även om det då rådde stor tveksamhet till självstyrelsen, firas dagen sedan många årtionden tillbaka med pompa och ståt som Ålands självstyrelsedag.

Firandet

Firandet av Åland 100 kulminerar självstyrelsedagen den 9 juni 2022. Republikens president och fru Jenni Haukio liksom det svenska kungaparet, talmän från de nordiska parlamenten och ett flertal ministrar, däribland statsminister Sanna Marin, hedrar Åland med sitt deltagande i firandet.

Även representanter för media inbjuds att följa firandet.

Programmet

Firandet börjar på förmiddagen och avslutas med en jubileumskonsert på Andersudde. På programmet för de tillresta gästerna står besök vid Bomarsunds fästningsruin, information om Ålands självstyrelse och lagtingets traditionella uppvaktning vid Julius Sundbloms staty vid vilken såväl republikens president Sauli Niinistö som H.M. Konungen talar.

Uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty och jubileumskonserten på Andersudde kommer att direktsändas via Ålandskanalen.

Ett mera detaljerat program sänds till ackrediterade reportrar. Transport och förtäring ordnas för ackrediterad media.

För mer information se www.lagtinget.ax, www.aland100.ax eller kontakta Lena von Knorring, tel +358 18 25000, lena.vonknorring@regeringen.ax

Anmälan om ackreditering sänds senast den 3 juni 2022 till Ålands lagting: lena.vonknorring@regeringen.ax

Välkomna!