• Publicerad måndag den 24 augusti 2020 kl. 15:00

Ålands lagtings deltagande i den 29:e BSPC kongressen

Ålands delegation i det parlamentariska östersjösamarbetet BSPC deltog idag i den årliga BSPC- kongressen med över 100 deltagare från 22 olika nationella och regionala parlament samt ett antal olika samarbetsorganisationer. Kongressen hölls i år i digitalt format.

Delegationens ordförande Wille Valve (MSÅ) är mycket nöjd med kongressen:
”Åland har en viktig roll som bevakare av Östersjöns ekologiska status. Vi tyckte inte att frågan om minskad övergödning av Östersjön lyftes tillräckligt i det utkast till resolution som först presenterades. Vår delegation presenterade en alternativ formulering och lyckades få konsensus kring den. Särskilt roligt var att EU’s ansvarige kommissionär och faktiskt även den ryska delegationen talade till förmån för detta.” säger Valve.

Både Valve och ledamoten Liz Mattsson (C) höll anföranden. Mattssons anförande rörde biodiversitet och anknöt därmed till temat för den nya arbetsgrupp, där Mattsson representerar Åland, som tillsattes under kongressen.
”I mitt tal lyfte jag insatser från Hållbar livsmedelsproduktion, Ålands insatser för att minska näringsutsläppen och betonade biodiversitetens roll i Östersjön. Som ny medlem i BSPC:s arbetsgrupp för biodiversitet ser jag fram emot att jobba med dessa frågor”, kommenterar Mattsson.

Flera talare och delegater lyfte situationen i Belarus i sina anföranden.
”I dessa tider av ökad spänning välkomnar vi också ett gemensamt fokus på rättsstaten, mänskliga rättigheter och så ömsesidig förståelse vilket jag betonade i mitt tal.”, kommenterar Valve.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson (C), en av BSPC:s rapportörer för sjöfart och sjöfartspolitik, rapporterade om hur förutsättningarna för sjöfart har påverkats under den pågående covid-19-pandemin. Pettersson lyfte fram sjöfartens och sjömännens betydelse för fungerande transporter.
Tack vare den befintliga infrastrukturen och det åländska skatteundantaget har till exempel transporterna till och från hela Finland kunnat löpa trots pandemin. Sjöfart är ekonomiskt klokt och miljömässigt överlägset andra transportslag, säger Pettersson.

Övriga deltagare i kongressen var vice ordförande Jessy Eckerman (S) samt ledamöterna Jesper Josefsson (C) och Simon Påvals (Lib)

För mer information kontakta:
Wille Valve 040-5962929
Liz Mattsson 0457-3445676