Besöksgrupp med parlamentariker från Moldavien och Gagauzien
  • Publicerad onsdag den 18 maj 2016 kl. 10:03

Besök från Moldavien och Gagauzien

Idag har lagtinget besök av en arbetsgrupp bestående av representanter från Moldaviens parlament och Gagauziens rådgivande samling. De besöker lagtinget för att få information om Ålands självstyrelse och den politiska relationen mellan Finland och Åland.

Arbetsgruppen fick först information om självstyrelsen av lagtingsdirektör Susanne Eriksson och träffade därefter talman Johan Ehn och lantrådet Katrin Sjögren som talade om den politiska relationen mellan Åland och Finland. Gruppen fick också träffa representanter från självstyrelsepolitiska nämnden. Övriga talare under dagen var minister Wille Valve, förvaltningschef Dan E Eriksson och avdelningschef Linnea Johansson.