• Publicerad onsdag den 10 maj 2023 kl. 12:15

Besök från Sametingen i Norge och Sverige 9 maj

Talman Bert Häggblom hade besök av representanter från Sametinget i Sverige respektive Norge den 9 maj 2023.