• Publicerad tisdag den 24 januari 2017 kl. 12:25

Besök av Rumäniens ambassadör Razvan Rotundu

Rumäniens ambassadör Razvan Rotundu besöker Åland den 24 januari 2017. Värd för besöket är talman Johan Ehn.
Dagen inleds med information om självstyrelsen. Därefter samtalar ambassadören med talman Johan Ehn och lantrådet Katrin Sjögren om aktuella politiska frågor. Ett besök hos landshövding Peter Lindbäck ingår också i förmiddagens program. På eftermiddagen besöker ambassadören Mariehamns stad. På eftermiddagen får ambassdören en presentation av Ålands Fredsinstituts verksamhet och av näringslivet på Åland.