• Publicerad måndag den 14 augusti 2017 kl. 11:16

Besök av Schweiz ambassadör Heinrich Maurer

Schweiz ambassadör Heinrich Maurer besöker Åland idag den 14 augusti. Värd för besöket är talman Johan Ehn.
Dagen inleds med information om självstyrelsen. Därefter samtalar ambassadören med talman Johan Ehn och lantrådet Katrin Sjögren om aktuella politiska frågor. Ett besök hos landshövding Peter Lindbäck ingår också i förmiddagens program. På eftermiddagen besöker ambassadören Ålands fredsinstitut och får även information om den reviderade självstyrelselagen av Gunnar Jansson, vice ordförande i Ålandskommittén. Även ett besök vid Bomarsunds fästningsruiner är inplanerat.