BSPC höll sitt Standing Committee-möte i Hamburg och hanterade bland annat responsen från den stora konferensen på Åland senaste höst. Från vänster generalsekreterare Bodo Bahr samt Sten Eriksson och Jörgen Pettersson. Foto: Georg Straetker. BSPC höll sitt Standing Committee-möte i Hamburg och hanterade bland annat responsen från den stora konferensen på Åland senaste höst. Från vänster generalsekreterare Bodo Bahr samt Sten Eriksson och Jörgen Pettersson. Foto: Georg Straetker.
  • Publicerad tisdag den 21 maj 2019 kl. 8:27

BSPC-möte i Hamburg med åländsk touch

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson och delegationssekreterare Sten Eriksson deltog i måndags i BSPC:s Standing Committee-möte i Hamburg. Pettersson som är vice ordförande i BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) är nöjd med resultatet av mötet:

– Vi har på nytt visat att Åland kan vara ledande när det gäller utvecklingen i hela Östersjön. Det handlar inte om hur stor du är utan vilka idéer du kan presentera, säger han.

Mötet i Hamburg hanterade bland annat alla regeringars svar på den resolution som blev resultatet av den stora BSPC-konferensen som hölls på Åland i fjol höstas, för första gången under presidentskap av Åland. Konferensen lockade nära 200 besökare och beskrevs efteråt som ”extremt lyckad”, av deltagarna. Resolutionen som var resultatet av det mötet har skickats till alla regeringar runt hela Östersjön som en uppmaning om frågor som de folkvalda parlamentarikerna vill prioritera.
Huvudpunkterna var vilka projekt och samarbeten som gör mest nytta för hela Östersjön, hur vi tillsammans ska skapa ett friskare hav, vad nya och hållbara energilösningar kan föra med sig, vilken beredskap Östersjöns samlade länder har för att ta emot och integrera flyktingar och flyttningar samt hur allt detta kan göras samtidigt som länderna drar nytta av Östersjön för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten.

– Det är såklart ingen enkel ekvation men inte heller omöjlig, långt därifrån. Det är inspirerande att se vilken kreativitet och vilja det finns hos alla regeringar kring Östersjön när det gäller att skapa förändring och förbättring, säger Jörgen Pettersson och lyfter gärna fram Ålands svar på BSPC-resolutionen som landskapsregeringen lämnat.

– Åland visar allvar med starkt fokus på hållbarhet och tilväxt. I svaret lyfter man fram ReGeneration 2030-rörelsen som startat på Åland och drivs tillsammans med CBSS, ministermotsvarigheten till BSPC. Ålands landskapsregering understryker också vikten av att driva utveckling mot målet att uppfylla Helcoms krav som formuleras i Baltic Sea Action Plan, säger Pettersson.

Dessutom nämner Åland smarta energilösningar och förnyelsebara -källor som ett område där åländska företag och organisationer gått samman i Flexens Ab med visionen att göra landskapet till en modell även för andra och större regioner. När det gäller migration och integration är Åland redan i dag ett föredöme med stor och ökande inflyttning och en stark arbetsmarknad.

BSPC är en viktig plattform för Åland när det gäller att hålla kontakten med andra parlament runt Östersjön och Jörgen Petterson understryker vikten av att vara med och lyfta fram självstyrelsen och dess roll inom konfliktlösning och pragmatism när det gäller att driva förändring.

– Det är tydligt att det behövs mer Åland även i Europa och kring Östersjön. Vi delar detta hav med nittio miljoner andra människor och då är det betydelsefullt att delta och lyfta självstyrelsen och dess möjligheter. Inte minst är det ett faktum att den åländska sjöfarten ligger i framkant när det gäller lösningar som varit till stor nytta för Östersjön och som skapar ekonomiska möjligheter när hela världssjöfarten ska gå över till lågsvavliga bränslen senast 2020, säger Pettersson.