Svenska Akademien Åsa Wikforss
  • Publicerad onsdag den 23 augusti 2023 kl. 15:20

Desinformation – ett hot mot demokratin

Mini-seminarium med professorn och ledamoten i Svenska Akademien Åsa Wikforss.

Titta via denna länk: https://youtube.com/live/HJmw3ZMlpuI?feature=share

Lagtingets auditorium torsdagen den 14.9 kl. 13-15. 

Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap vuxit fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? 

Föreläsning av professorn och ledamoten i Svenska Akademien Åsa Wikforss 

Paneldebatt med representanter för de åländska medierna 

Moderator: Martha Hannus 

Arr. Lagtingets gruppledarforum