Bert Häggblom
  • Publicerad tisdag den 14 juni 2022 kl. 8:33

Festlighet i lagtingets plenisal 13 juni 2022

Under gårdagens festlighet i plenisalen höll talman Bert Häggblom välkomsttal vilket går att läsa nedan.

Värderade talmän, lantråd, landshövding, lagtingsledamöter, ministrar och åhörare.

Bästa ÅLÄNNINGAR  jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla Ålänningar för det bemötande ni visat under vårt firande den 9 juni. Åland visade sig från sin bästa sida. Ert bemötande att välkomna alla våra gäster på Ert vänliga sätt  samt att vi hade vädret med oss att uppvisa ett soligt Åland i försommargrönska. Det känns underbart att kunna uppvisa ett tryggt och säkert samhälle vi har förmånen att leva i.

Jag kan inte låta bli att här rikta mig till Er lagtingsdirektör Susanne Eriksson och din personal som åstadkom detta firande 9 juni. Jag vill att vi stiger upp och ger dem den varma applåd och tack det är  Ni betjänta av. Tack.

 

Vår president markerade tydligt vår demitalisering och neutralisering under rådande förhållanden i Europa. Detta känns tryggt.

Kung Carl XVI Gustafs tal var betydelsefullt för oss och underströk våra starka band till Sverige.

Att få ha två statsöverhuvuden samtidigt på vårt Åland var i sig unikt och viktigt att sätta i minnenas låda.

Den uppmärksamhet Åland fått i medier utanför Åland är mycket stort med över 150 artiklar om Åland-vilket stärker vårt varumärke Åland för framtida besök.

Idag avslutar vi vårt jubelium för att hedra vårt första  hundra år i detta parlament. Men låt oss fira hela året på Åland.

Det är 100 år sedan självstyrelsens formbygge började i vårt första parlament -landstinget byggt på lagenlig grund hade sitt första sammanträde den 9 juni 1922.

Redan före det hade kommunalmän  bildat ett landsting på Åland som hade sitt första sammanträde den 8 juni 1918. Detta lagting bildades för att arbeta för en återförening med moderlandet Sverige.

Det var detta landsting som blev grunden för det landsting som sedan bildades med den självstyrelselag Finland erbjöd 1920.

 

Om vi ser Ålands självstyrelse som ett skeppsbygge lades konstruktionsritningarna i det gamla landstinget under dåvarande talman Carl Björkman.

Efter det att det lagenliga landstinget började den 9 juni 1922 under ledning av talman Julius Sundblom valdes en landskapsnämnd -nuvarande landskapsregering – med Carl Björkman som lantråd.

Det var under ledning av honom som lagstiftningsarbetet påbörjades och genom hans arbete utformades ny lagstiftning och administration. Det var självstyrelsebygget har fortsatt.

Vid denna tidpunkt fanns ingen organisation uppbyggd  så det är med vördnad vi kan se tillbaka på vad de åstadkom.

Landskapet Åland kunde då inte omedelbart utveckla den självstyrelse som Finland utlovade i den första propostionen till självstyrelselagen nämligen

Citat ” Sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap som icke utgör en egen stat”

Det är detta vi måste forsätta med då vårt skeppsbygge är långt ifrån färdigt.

Det är här vi måste se visionerna att skapa ett framtida Åland.

För nuvarande och framtida politiker se framåt och arbeta hårt för utvecklingen av vår självstyrelse.

Jag hoppas och är övertgad om att vårt gemensamma firande bildar ett kitt i det åländska samhället för vår kommande utveckling till fromma för vårt älskade Åland.

Under festligheten mottog stipendiaterna sina stipendier ur Ålands självstyrelses jubileumsfond av talmannen. Agneta Karlsson, Mats Wickström och Anna Sundelin presenterade sin bok "Kvinnor i  Ålands lagting under självstyrelsens första 100 år och Sigbritt Fagerström m fl överräckte Ålands Marthadisktrikt r.f:s handbroderade bonad där alla lagtingsledamöters namn under 100 år finns broderade. Fredrik Erlandsson, Caroline Furbacken och Erik Sundström stod för underhållningen.