Från vänster riksdagsledamot Mats Löfström, vicetalman Veronica Thörnroos, talman Johan Ehn, riksdagens talman Maria Lohela, andra vicetalman Viveka Eriksson, riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola samt lagtingsdirektör Susanne Eriksson
  • Publicerad måndag den 3 oktober 2016 kl. 8:25

Finlands riksdags talman besöker Ålands lagting den 3-4 oktober

Talman Maria Lohela besöker Åland lagting den 3-4 oktober för att bekanta sig med Åland och dess självstyrelse. I besöket deltar också generalsekreteraren Maija-Leena Paavola, rådet för internationella ärenden Mari Herranen och talmannens specialmedarbetare Timo Turja samt riksdagsledamoten Mats Löfström.

På förmiddagen , måndagen den 3 oktober, tar talman Johan Ehn och vicetalmännen Veronica Thörnroos och Viveka Eriksson emot talmannen i lagtingets nuvarande lokaler. Talman Lohela får därefter information om självstyrelsens bakgrund och uppkomst, utveckling och framtid. Med i samtalet deltar också lagtingsledamöterna Harry Jansson, Ingrid Johansson,Tony Wikström och Brage Eklund samt lagtingsdirektör Susanne Eriksson.

Under eftermiddagen besöker talmannen med delegation Ålands kulturhistoriska museum, Andersudde och Silverskär. Tisdagens program innehåller diskussioner med Ålands landskapsregering, Ålandskommittén och landshövding Peter Lindbäck. På eftermiddagen får talmannen bekanta sig med Ålands sjöfartsmuseum. Ålands fredsinstitut presenterar sin verksamhet och talmannen får också inblick i åländskt näringsliv.