Bild från plenisalen
  • Publicerad tisdag den 15 augusti 2023 kl. 8:36

Funderar du på att ställa upp som kandidat i lagtingsvalet i höst?

Tisdagen den 29 augusti kl. 18.30 - 20.30 ordnar Ålands lagting information för kandidater i lagtingsvalet

Genomgång av:  
Lagtingets uppgifter
Hur lagtingets arbete är upplagt i plenum, utskott och andra organ
Mötestider 
Ekonomiska förmåner m.m.
Det kommer att finnas möjlighet till frågor och diskussion. 
Samling vid lagtingets ingång kl 18.30. Ingen förhandsanmälan krävs.

Mer information om att kandidera hittar du även här på val.ax under sidorna för kandidater och partier. På sidan finns bland annat en serie med informationsfilmer