• Publicerad måndag den 11 april 2022 kl. 15:32

Hur stärker vi tilliten på Åland?

Professor emeritus Göran Djupsund bjuder, i samarbete med lagtingets gruppledarforum, på en fördjupning i vad tillit egentligen handlar om och hur vi kan stärka förtroendet till andra och varandra på Åland.
 
Bakgrunden är ÅSUB:s första stora tillitsstudie från 2018 då slutsatserna var omskakande. De politiska partierna, landskapsregeringen, lagtinget och de kommunala beslutsfattarna nådde lägst resultat av de analyserade institutionerna och yrkesgrupperna.
 
Detta vill vi göra något åt och därför bjuder lagtingets gruppledarforum, inom ramen för hållbarhetsagendan Bärkraft, in förtroendevalda politiker och intresserade tjänstemän till en kväll i tillitens tecken. Eventet streamas även online. Länken till eventet hittar du här

Föredragshållare: professor emeritus Göran Djupsund.
Plats: Ålands lagting, auditoriet samt via länk.
Tid: torsdag 28 april kl 18-20.