• Publicerad onsdag den 12 augusti 2020 kl. 11:33

Justitieminister Anna-Maja Henriksson med tjänstemän besöker lagtinget

Idag den 12 augusti besökte justitieminister Anna-Maja Henriksson med tjänstemän Ålands lagting. Under besöket fördes diskussioner med talman Roger Nordlund, vicetalmännen Bert Häggblom och Ingrid Zetterman, lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin, lagtingsledamöterna Tage Silander och Camilla Gunell samt lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Besöket till lagtinget var en del av ett två dagars Ålandsbesök.