Kobba klintar
  • Publicerad fredag den 11 mars 2016 kl. 8:51

Kanslikommissionen utlyser stipendier

Ålands lagtings kanslikommission utlyser stipendier för studier och forskning på postgradual nivå.

Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond instiftades av Ålands lagting den 9 juni 1997 till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum. Fonden förvaltas av lagtingets kanslikommission och dess syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå. Yrkesutbildning och akademiska studier på grundnivå (kandidat- och magisternivå) stöds alltså inte med fondens medel.

Till fördelning föreligger ett belopp om maximalt 35.000 euro.

Stipendier ur fonden utdelas för studier eller forskning till personer
1) som är hemmahörande i landskapet Åland eller
2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

Kanslikommissionen har beslutat att uppmuntra ansökningar om stipendiemedel för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering.

Ansökan ska vara lagtingets kansli tillhanda senast fredagen den 15 april kl. 12.00. De uppgifter som ska finnas med i ansökan framgår här. Ansökan bör helst lämnas in elektroniskt till maj.falck@lagtinget.ax.  Den kan också sändas per brev till Ålands lagtings kanslikommission, PB 69, AX-22101 Mariehamn.

Fondens stadgar kan man läsa här.

Närmare upplysningar lämnas vid behov av lagtingsdirektör Susanne Eriksson, tel. 018-25331.

Ålands lagtings kanslikommission