Konferens för jämställda parlament 22-23 november 2021 i Sveriges riksdag
  • Publicerad onsdag den 24 november 2021 kl. 10:10

Konferens för jämställda parlament

Lagtingsledamöterna Jessy Eckerman (S) och Pernilla Söderlund (L) deltog i en nordisk konferens för jämställda parlament som anordnades av Sveriges Riksdags jämställdhetsgrupp den 22-23 november. Sveriges riksdags jämställdhetsgrupp leds av vicetalmännnen Åsa Lindestam (S) samt Lotta Johnson Fornarve (V) och där samtliga partier är representerade. De nordiska parlamenten arbetar strategiskt med frågan om kvinnlig representation och jämställdhetsfrågorna ligger högt på agendan. Förutom diskussioner och erfarenhetsutbyte presenterades aktuell forskning i området, bland annat om hur kvinnliga politiker granskas i media samt hur hat och hot mot kvinnliga politiker begränsar dem, samt hur föreställningar om manligt och kvinnligt ledarskap påverkar representationen. Konferensdeltagarna nätverkade under en middag på Villa Bonnier där man också bjudit in nordiska ambassadörer som gäster. Konferensen avslutades med en lunch där talman Andreas Norlén (M) stod som värd. De politiska partierna måste inse att de har en aktiv roll samt makt när det gäller att skapa ett jämställt parlament genom sina kandidatnomineringar konstaterar Pernilla Söderlund.  Det stora samtalsämnet under konferensen var som väntat om Sverige får sin första kvinnliga statsminister vid onsdagens omröstning säger Jessy Eckerman, ett historiskt ögonblick.