Lagtinget återkommer 7 mars
  • Publicerad tisdag den 1 mars 2016 kl. 0:00

Lagtinget återkommer 7 mars

Lagtinget har uppehåll i plenum fram till den 7 mars 2016 men utskotten sammanträder som vanligt vid behov.

Såhär i början av mandatperioden brukar lagtinget inte ha så många ärenden på sitt bord eftersom det tar ett tag innan den nya landskapsregeringen börjar leverera lagförslag till lagtinget.

Under mars månad kommer lagtinget att företa flera studiebesök till andra parlament.