Kabinettschef Colin Scicluna med talman Veronica Thörnroos samt ministerråd Anton Nilsson Kabinettschef Colin Scicluna med talman Veronica Thörnroos samt ministerråd Anton Nilsson
  • Publicerad tisdag den 6 februari 2024 kl. 8:35

Lagtinget besökte Bryssel

Lagtinget har återvänt från ett kombinerat studiebesök i Sveriges riksdag och EU-institutionerna i Bryssel. Syftet med besöken är dels att öka ledamöternas kunskap, dels att skapa kontakter med bland annat andra parlamentariker. Traditionen är att lagtinget i början av sin mandatperiod besöker parlamenten i Helsingfors, Stockholm och Bryssel men besöken för föregående lagting blev inställda på grund av pandemin varför det den här gången var ovanligt många ledamöter som för första gången deltog i studiebesöket. Detta besök har varit inplanerat sedan hösten då lagtinget inte hade vetskap vare sig om toppmötet i Bryssel eller om de stora traktordemonstrationerna runt parlamentet som skapade vissa logistiska utmaningar.

Studieresan inleddes med ett givande besök i Sveriges riksdag där lagtinget bland annat mötte representanter för riksdagens vänförening med Åland. Det kan i sammanhanget nämnas att det i lagtinget finns planer på att bilda vänföreningar för kontakter till både Finlands och Sveriges riksdagar. Under mötet med de svenska riksdagsledamöterna diskuterades bland annat riksväg 76, skattegränsen och tullhanteringen, tillgång till svensk TV på nätet och hemskolning. Talman Veronica Thörnroos träffade under tiden riksdagens talman Andreas Norlén som hade vänligheten att ta emot.

I Bryssel besökte lagtinget Europaparlamentet och höll möten med parlamentarikerna Nils Torvalds, Miapetra Kumpula-Natri och Jessica Polfjärd. Framför allt diskuterades Ålandsintressanta frågor såsom fiskeri- och Östersjöpolitik samt energiförsörjning och beredskap. Även bredare frågor som Europas konkurrenskraft och Transatlantiska relationer i ljuset av det geopolitiskt spända läget fanns på agendan.

Lagtinget besökte även Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen och mötte där det svenska ambassadrådet Johan Krabb som beskrev Sveriges arbete vid EU och förde en diskussion med ledamöterna om förhandlingsstrategi i EU-sammanhang. För att få en bättre förståelse hur privat sektor agerar gentemot institutionerna i EU träffade lagtinget Kajsa Stenström som driver en konsultfirma specialiserad på EU-lobbying. Vidare presenterade ministerrådet Klaus Lindroos vid Finlands ständiga representation vid Nato, den senaste geopolitiska utvecklingen och hur vilka konsekvenser Finlands inträde till Nato har haft. Ledamöterna kunde konstatera att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område inte på något sätt förefaller ifrågasatt. Lagtingsledamöterna bjöds även in att träffa Finlands båda EU-ambassadörer, Finlands ständiga representant till EU, beskickningschefen ambassadör Markku Keinonen samt ställföreträdande ständiga representanten ambassadör Tuuli-Maaria Aalto. Dessa ambassadörer har en nyckelroll i att föra fram också Ålands ståndpunkter under förhandlingarna om nya lagförslag på gemenskapsnivå.

Vid den Europeiska kommissionen togs lagtinget emot av kabinettschefen Colin Scicluna i kommissionens högkvarter. Bland annat diskuterades regioners och autonomiers roll i EU-systemet och ledamöterna fick möjlighet att lyfta aktuella utmaningar såsom ökade krav på enbart en genomförandeplan per medlemsstat med en av kommissionens mest inflytelserika tjänstemän.

Besöksprogrammet lades upp av ministerrådet Anton Nilsson i samarbete med lagtingets kansli. I studiebesöket deltog 20 ledamöter från lagtinget.