• Publicerad fredag den 20 mars 2020 kl. 13:00

Lagtinget sammanträder

Lagtinget sammanträder under nästa vecka för att i brådskande ordning behandla landskapsregeringens tilläggsbudget med förslag till ekonomiska åtgärder med anledning av coronaviruset.

Vid plenum onsdagen den 25 mars kl. 13 antecknas tilläggsbudgeten för kännedom och vid ett direkt därpå följande plenum blir det remissdebatt. Under torsdagen behandlas tilläggsbudgeten i finans- och näringsutskottet. Utskottets betänkande antecknas för kännedom vid plenum fredagen den 27 mars kl. 09.30 och vid ett direkt därpå följande plenum debatteras och fattas det beslut om tilläggsbudgeten.