Plenisalen
  • Publicerad söndag den 8 januari 2023 kl. 20:00

Lagtinget söker en ordinarie utskottssekreterare

Utskottssekreteraren fungerar som sekreterare i finans- och näringsutskottet och formulerar då budgetmotiveringar, lagtexter och lagmotiveringar. Till utskottssekreteraren hör också frågor som gäller nordiskt samarbete inom ramen för Nordiska rådet och utskottssekreteraren bistår lagtingets delegation i det parlamentariska Östersjösamarbetet BSPC. Arbetet medför en del resor.
Kompetenskrav för tjänsten är juristexamen eller en annan lämplig universitetsexamen (inom t.ex. ekonomi och statsvetenskap) och lämplig erfarenhet vilken helst bör inkludera erfarenhet av budgetarbete. Kunskaper om självstyrelsesystemet, lagstiftning och förvaltning, ledig och korrekt språkbehandling och en god allmänorientering är värdefulla egenskaper med tanke på arbetsuppgifterna.
Avlöning enligt lagtingets tjänstekollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan sänds till jessica.laaksonen@lagtinget.ax eller Ålands lagtings kansli, PB 69, 22101 Mariehamn. Ansökningstiden utgår måndagen den 23 januari 2023 kl. 16.15.
Närmare upplysningar ger lagtingsdirektör Susanne Eriksson, tel. 0457 5230416.