Nordiska rådets presidie Nordiska rådets presidie
  • Publicerad onsdag den 29 juni 2022 kl. 15:21

Lagtinget stod som värd för två nordiska möten

Lagtinget har under måndag till onsdag (27-29.6) stått som värd för två möten inom Nordiska rådets ram. Det är rådets presidium och utskottet för tillväxt och utveckling som håller sina årliga sommarmöten på Åland.

Presidiet är Nordiska rådets högsta styrande organ och har bl.a. arbetat med att skapa ett underlag till en förnyad internationella strategi för Nordiska rådet. Som av en händelse togs underlaget till den nuvarande strategin också fram på Åland när presidiet hade sitt sommarmöte här för fem år sedan. Vidare hade man en längre diskussion kring den budgetkompromiss man har uppnått med Nordiska ministerrådet gällande innehållet i årets budget och ramarna för 2023. Ministerrådets generalsekreterare medverkade i denna diskussion.

Lagtingsledamoten Anders Eriksson är ordförande i NR-utskottet för tillväxt och utveckling och presiderarade denna gång på hemmaplan. I utskottets program ingick företagsbesök/-presentationer samt en presentation av tidigare försvarsministern Jan-Erik Enestam som på Nordiska ministerrådets uppdrag gjort en studie över hur man ska kunna förbättra den nordiska civila krisberedskapen.
Lagtingsledamoten Camilla Gunell är ordförande i utskottet för kunskap och kultur som håller sitt möte på Island detta år.
Lagtingsledamoten Simon Holmström deltar som ersättare för en finsk ledamot i hållbarhetsutskottets möte på Grönland. På agendan står bland annat Mittengruppens förslag om nordisk utfasning av produktionen av fossila bränslen.