Ålands BSPC-delegation inne i tyska förbundsdagens plenisal. Fr.v. byråsekreterare Victoria Lindblom, ledamöterna Simon Påvals (lib), Wille Valve (MSÅ), Jessy Eckerman (s), Jesper Josefsson (c) och delegationssekreterare Sten Eriksson Ålands BSPC-delegation inne i tyska förbundsdagens plenisal. Fr.v. byråsekreterare Victoria Lindblom, ledamöterna Simon Påvals (lib), Wille Valve (MSÅ), Jessy Eckerman (s), Jesper Josefsson (c) och delegationssekreterare Sten Eriksson
  • Publicerad fredag den 1 september 2023 kl. 14:55

Lagtingets delegation deltog i den Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) årliga konferens och invaldes i presidiet som nytt viceordförandeland

Den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC:s årsmöte ägde rum i Berlin 27-29 augusti, med tyska Bundestag som värdparlament. Från Ålands lagting deltog delegationsordförande Wille Valve (MSÅ), viceordförande Jessy Eckerman (s), ledamöterna Simon Påvals (Lib), Jesper Josefsson (c), delegationssekreterare Sten Eriksson och byråsekreterare Victoria Lindblom. I konferensen deltog ca 70 Östersjöparlamentariker, därtill experter, unga politiskt aktiva, diplomater och ministerietjänstemän.

Wille Valve anlände redan den 26 augusti som en av arrangörerna för den parlamentariska ungdomskonferensen.

”Det var en mycket fin upplevelse att jobba fram politiska rekommendationer för Östersjön tillsammans med unga, samhällsengagerade från hela Östersjön. Det fanns 4 ungdomsgrupper som drogs av 2 erfarna parlamentariker per grupp. Jag hade förmånen att dra min ungdomsgrupp tillsammans med Antonina Nenasheva, ledamot av Lettlands parlament. Arbetet utmynnade i rekommendationer som sen ska antas av Östersjökonferensen”, kommenterar Wille Valve.

Under själva Östersjökonferensen ledde Wille Valve ordet under den andra sessionen som behandlade digital resiliens och demokratins motståndskraft.

Som traditionen bjuder var de åländska ledamöterna aktiva. Simon Påvals höll anförande om en hållbar förvaltning av strömmingsbestånden och hur vi säkrar det småskaliga kustfisket, Wille Valve höll anförande om Östersjöns miljötillstånd och betonade att vi nu är på rätt väg, men fler åtgärder behövs för att minska näringsutsläppen. Påvals höll även ett anförande om vikten av en vital och inkluderande demokrati för att stävja populism och antidemokratiska element.

”Konferensens resolution är den skarpaste någonsin beträffande kritiken av Rysslands angreppskrig mot Ukraina. BSPC sätter en särskild stolthet i att organisationen var först av alla internationella organisationer med att utesluta Ryssland, endast två dagar efter att kriget startade. Från den åländska delegationens sida är vi mycket nöjda med den antagna resolutionstexten, framför allt att ambitionsnivån är mycket hög för att rensa Östersjön från gammalt krigsskrot och från överstora mängder av näringsämnen”, kommenterar Wille Valve.

Till besökets höjdpunkter hörde besöket hos Tysklands statschef, förbundspresident Frank-Walter Steinmeier på slottet Bellevue i centrala Berlin. Hela den åländska delegationen presenterades för Steinmeier och framförde sin hälsning från Åland till Tysklands president.

Det mest anmärkningsvärda för Ålands del är att Wille Valve övertog viceordförandeskapet i BSPC.

Vad betyder det då?

”Det betyder att Åland är viceordförande under 2023, ordförande under 2024 och även arrangör för den årliga i augusti 2025. Vem som än efterträder mig som delegationsordförande kommer att ha ett synnerligen intressant jobb: 1 år som viceordförande, 1 år som ordförande och sen 1 år som viceordförande igen.”

Vad betyder konferensen konkret för Åland?

”Det betyder att vi i under sista dagarna i augusti 2025 står värdar för ca 200 parlamentariker, experter och högprofilgäster. Parlamentarikerna lär vara 70-90 st. Nu startar planeringen för vilka högnivågäster vi vill involvera i mötet, t.ex. presidenter, kommissionärer eller varför inte NATO:s generalsekreterare? De åländska hotellen kan räkna med ungefär 400 gästdygn. Vi kommer att behöva hyra in extra flyg om inte Åland har fler flygavgångar 2025.

Till det kommer en viss ”influencer-effekt”, detta är ju människor som följs noga på riksnivå. Förra gången Åland stod värd för BSPC-konferensen 2018 så lade en polsk parlamentariker ut vackra Ålandsbilder på sitt Instagram. Enligt en i polsk medlem i delegationen var det ca. 50 polacker som fick upp ögonen för Åland som resemål tack vare denna parlamentarikers bilder. Alla är inte aktiva på sociala media, men många är det och har stora följarkretsar i sina hemländer. Till detta kommer presidie- och arbetsgruppmöten på Åland under året som föregår konferensen, oftast på sådana tider då få turister rör sig på Åland. Detta är att sätta Åland på kartan. Det ger också en unik möjlighet att lyfta för Åland viktiga frågor på ett synligt sätt”, säger Wille Valve

För närmare information:

Delegationsordförande Wille Valve, tel. 040 596 2929

Ledamot Jessy Eckerman, tel. 040 083 7366

Ledamot Jesper Josefsson, tel. 040 195 5045

Ledamot Simon Påvals, tel. 0457 564 0603

Delegationssekreterare Sten Eriksson, tel. 018-25474

För närmare information om BSPC, se följande länk: www.bspc.net