Stortinget Pågående plenum i Stortinget
  • Publicerad onsdag den 10 maj 2023 kl. 13:21

Lagtingets kanslipersonal besökte Stortinget

På tisdag den 9 maj besökte lagtingets personal Stortinget i Oslo. Hur arbetet i salen går till förklarades och personalen fick följa med en del av dagens plenum. Biblioteket med dess samlingar, speciellt de digitala, presenterades liksom IT-supporten för Stortingets representanter. Arbetet i kommittéerna genomlystes och framför allt hur sekretariaten jobbar. Lagtingets personal fick en inblick i den digitala ärendehanteringen, hur den sker idag och hur den planeras ske i framtiden. En guidning i Stortingsbyggnaden ingick också.

Den kunniga och tillmötesgående personalen vid Stortinget som gjorde besöket till en framgång utgjordes av bl.a. Jarle, Marit, Aase, Mona, Andreas, Kjersti och Tanja.