• Publicerad tisdag den 24 mars 2020 kl. 11:54

Lagtingets restriktioner under corona-epidemin

I likhet med övriga nordiska parlament har lagtinget infört vissa restriktioner gällande bland annat närvaron vid plenum och möten. Syftet är att minimera de fysiska kontakterna så långt det är möjligt.

Läs mer:

  • Lagtingshuset är i princip stängt för besökare men man kan följa plenum via hemsidan både när det pågår och efteråt. 
  • Lagtinget behandlar tillsvidare endast brådskande ärenden. Övriga ärenden kvarstår och kommer att behandlas senare.
  • Eftersom det är viktigt att med ett funktionsdugligt lagting uppmanas alla ledamöter att extra noga följa rekommendationerna att inte besöka lagtingshuset om man har, eller nyligen har haft förkylningssymptom eller varit utanför Åland de senaste 14 dagarna. 
  • Ett begränsat samtidigt deltagande om ca 50 procent rekommenderas vid plenum för att möjliggöra en gles sittning. Det är möjligt för ledamöterna att följa plenum digitalt eller från läktaren där gles sittning rekommenderas.
  • Enbart gruppanföranden, för vilka tidsgränser inte gäller, rekommenderas.
  • De som deltar i plenum via dator eller på läktaren och på förhand meddelar det antecknas som närvarande på distans och noteras på hemsidan som närvarande. 
  • Utskottsmöten hålls så långt det är möjligt i digital form. För fysisk närvaro används de största rummen för att möjliggöra gles sittning.
  • Avsikten med restriktionerna är inte att utesluta ledamöter från möten varför kansliet vidtar åtgärder för att underlätta digital närvaro.
  • Lagtingsgrupperna uppmanas också att vara så restriktiva det bara är möjligt.