• Publicerad onsdag den 7 oktober 2020 kl. 17:10

Lagtingsledamot Camilla Gunell nomineras till styrelsen för Nordisk Kulturfond

Lagtingsledamoten Camilla Gunell nomineras till ledamot i styrelsen för Nordisk Kulturfond för den tvååriga mandatperioden 2021-2022.

Nordisk Kulturfond är en självständig organisation men anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Fonden ska bidra till en positiv utveckling av konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Fonden gör detta genom att ge ekonomiskt stöd, främja professionella nätverk och förmedla kunskap om konst och kultur. Kulturfonden hanterar ca 300 - 350 ansökningar per år och stöder årligen olika kulturprojekt i och utanför Norden med nästan 5 miljoner euro.

Konst- och kulturprojekt som KÖKART (2018), konstfestivalen Moment (2017) samt sommarkonsert på Kobba klintar (2016) är exempel på åländska projekt som stötts av Nordisk Kulturfond. Operan Magnus-Maria – en opera om rätt kön som hade premiär 15.7.2014 i Mariehamn stöddes med så mycket som 40 000 euro.

Fonden förvaltas av en styrelse med 13 ledamöter, vilka ska återspegla de nordiska ländernas mångfald i förhållande till kön, ålder, kulturell mångfald och geografi och där ledamöterna ska ha kännedom om konst- och kulturpolitik på nationell nivå. Utgående från dessa kriterier och på basen av hennes gedigna meriter inom kulturpolitik har Ålands delegation i nordiska rådet valt att föra fram lagtingsledamoten Camilla Gunell som ordinarie ledamot till styrelsen. Lagtingsledamoten Wille Valve förs fram som hennes ersättare.

- Det ska bli roligt att få jobba konkret igen med nordisk kulturpolitik. Jag har själv genom åren verkat både som politiker, kulturarbetare och producent. Jag inledde min politiska bana i Ålands kulturdelegation och därifrån har engagemanget fortsatt. Jag ska göra mitt bästa för att främja kulturen i Norden och försöka ro hem kulturmedel till Åland, säger Camilla Gunell.

Camilla Gunell har en lång politisk karriär på Åland som medlem i Ålands lagting, kultur och utbildningsminister, lantråd och närings- och miljöminister. Hon har även verkat som producent för föreställningen Karelen, Karelen i samband med Finland 100 år samt medverkat i Musikteatern Katrina och som kulturproducent på Nordens Institut på Åland. Hon är även en aktiv körsångare.

- Jag hoppas att mina erfarenheter ska komma Åland till nytta och att jag ska kunna göra ett bra arbete för den nordiska kulturen som helhet. Man ska minnas att kultur och gemensam värdegrund är det som hela det nordiska samarbetet vilar på, fortsätter Gunell.

 

Vid frågor kontakta vikarierande utskottssekreteraren Emma Dahlén, emma.dahlen@lagtinget.ax alt. +358 18 25 474