Simon Holmström
  • Publicerad fredag den 18 september 2020 kl. 7:30

Lagtingsledamot Simon Holmströms deltagande i Exponential Climate Action Summit

Lagtingsledamoten Simon Holmström har blivit inbjuden att tala på Exponential Climate Action Summit den 24 september. Toppmötet ordnas som en del av årets största internationella klimatmöte, Climate Week NYC.

Bland huvudtalarna finns kända profiler som ”Parisavtalets chefsarkitekt” Christiana Figueres samt en av världens främsta globala miljö- och klimatforskare professor Johan Rockström. Ledamoten Holmström finns upptagen på talarlistan som ”Special guest, Member of Parliament, Ålands lagting”.

Evenemanget samlar föregångare, tänkare och ”doers” engagerade i klimatarbetet för att diskutera vilka uppfinningar, policys och åtgärder som behövs för att halvera utsläppen till 2030 samt hur digitaliserig kan vara en hjälp på vägen.

Holmström har fått inbjudan efter flera år av aktivt klimatarbete samt efter att via sin post i Ålands delegation i Nordiska rådet ha tagit initiativ till ett gemensamt nordiskt slutdatum för användning av fossila bränslen. Evenemanget som sänds digitalt förväntas nå ut till 5 miljoner tittare.

Det här är enormt spännande och hedrande. Att vara inbjuden att tala med så namnkunniga personer inom ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat är verkligen en fjäder i hatten. Dessutom sätter det Åland på kartan när jag får chansen att berätta om det initiativ till nordiska rådet som de åländska medlemmarna har ställt sig bakom, säger Holmström.

Utöver de åländska medlemmarna har initiativet som blir föremål för behandling i Nordiska rådet i höst undertecknats av också andra nordiska parlamentariker. 

Eventets webbplats hittar du här.

 

Du kan nu lyssna på Simons inslag i Exponential Climate Action här