Talmansklubba Talmansklubba
  • Publicerad fredag den 9 december 2016 kl. 13:36

Lantrådets upplysning till lagtinget

Lantrådet kommer att ge en upplysning till lagtinget om dagsläget i fråga om konsekvenserna av den i riket planerade social- och hälsovårdsreformen på måndag 12/12 2016 omedelbart efter plenum.

Talmanskonferensen har beslutat att ingen diskussion tillåts med anledning av upplysningen.