Talmannen och ledamöter på besök i Sveriges riksdag Talmannen och ledamöter på besök i Sveriges riksdag 1-2 juni 2023
  • Publicerad torsdag den 8 juni 2023 kl. 10:48

Ledamöter besökte Sveriges riksdag 1-2 juni

Talmannen och ledamöter från Ålands lagting besökte Sveriges riksdag 1-2. Ledamöterna fick träffa bland annat talman Andreas Norlén, justitieminister Gunnar Strömmer samt riksdagens EU-nämnd. Besöket ordnades av Sveriges riksdags parlamentariska vänförening.