• Publicerad onsdag den 20 januari 2016 kl. 11:09

Nordiska rådet håller möten den 25-26 januari 2015 i Helsingfors

 PRESSMEDDELANDE

Nordiska rådet håller möten den 25-26 januari 2015 i Helsingfors

Från Ålands delegation i Nordiska rådet deltar ordföranden Britt Lundberg och viceordföranden Mikael Staffas assisterad av delegationssekreteraren Niclas Slotte.

Lundberg deltar i den mittengruppens möte och utskottet för kunskap och kultur i Nordens möte samt i minisessionen. Staffas deltar i den mittengruppens möte samt i utskottet för välfärd i Nordens möte.

Vid mötena kommer det även att hållas ett politiskt dialogmöte med samarbetsminister Anne Berner om följande rekommendationer:

- Rek. 19/2008 (A 1454/välfärd) Hur sjuka barn blir kränkta vuxna

- Fremst. 3/2015 (A 1630/näring) Implementering av EU-direktiv

- Rek. 19/2014 (A 1616/kontrollkommittén) 8-årsregeln användning

Det kommer även att arrangeras två gemensamma möten för alla medlemmar i Nordiska rådet. Det första äger rum på måndagen och har följande rubrik:

Historiens betydelse för nordiskt samarbete idag och imorgon

- Nordiskt samarbete för 60 år sedan och idag

- Hur ser det nordiska samarbetet ut om 60 år och finns det gränslösa Norden kvar?

Det andra gemensamma mötet äger rum under tisdagen med rubriken:

Arbetsmarknaden i ett gränslöst Norden

Poul Nielson som är utredare om nordisk arbetsmarknad medverkar vid mötet. Mötet inleds med en kort video presentation af NFSs rapport ”Europa och den nordiska avtalsmodellen”, Jens Kristiansen, professor, Köpenhamns universitet.

Se även Nordiska rådets hemsida på följande länk:

http://www.norden.org/sv

För närmare information:

Delegationens ordf. Britt Lundberg tel 0457-5267450

Delegationens vice ordf. Mikael Staffas tel 040-0539510