Nordiska rådets logo
  • Publicerad måndag den 11 april 2016 kl. 10:58

Nordiska rådet håller temasession i Oslo den 18-19 april

Nordiska rådet håller temasession samt utskotts- och partigruppsmöten den 18-19 april 2016 i Oslo. För närmare information om temasessionen hänvisas till följande länk: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-och-moeten/nordiska-raadets-sessioner/temasession-2016

Från Ålands delegation i Nordiska rådet deltar ordföranden Britt Lundberg och viceordföranden Mikael Staffas samt ersättaren i Nordiska rådet Tony Wikström assisterade av delegationssekreteraren Niclas Slotte.

I samband med temasessionen hålls Nordiska rådets samlade utskottsmöten och partigruppsmöten.  Vid sessionen hålls en temadebatt med rubriken: Vad innebär gränskontrollerna för det nordiska samarbetet? Därtill kommer olika aktuella ärenden att behandlas.

Den 20 april arrangeras en nordisk energikonferens i Oslo där Mikael Staffas kommer att delta från delegationens sida.