Bild: Ditte Mathilda Joensen – norden.org
  • Publicerad måndag den 28 december 2020 kl. 8:30

Nordiska rådet väljer rådsdirektör från ett av de självstyrda områdena

Nordiska rådet har den 14 december utsett Kristina Háfoss till ny direktör för rådets sekretariat i Köpenhamn. Hafoss kommer från Färöarna och utnämningen innebär därmed att en kandidat från ett av de självstyrande områdena för första gången har valts till rådsdirektör. De tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland är i det Nordiska samarbetet inte helt jämställda med de fem länderna; Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.

Ordföranden för Ålands delegation i Nordiska rådet Anders Eriksson är glad över utnämningen.

”Ålands delegation är angelägen om att slå vakt om Ålands ställning inom det nordiska samarbetet och att då det är möjligt flytta fram positionerna. Med en rådsdirektör från ett självstyrt område blir det automatiskt lättare att få förståelse för de självstyrande områdenas perspektiv och särart.” säger Eriksson.

Bertil Harder som är tillträdande president för Nordiska rådet betonade att de självstyrande områdenas status i förhållande till de fem länderna lyckligtvis inte är ett hinder för att överlåta ansvaret för hela administrationen till en färöing.

”Danmark har ett respektfullt och konstruktivt förhållningssätt till sina autonomier. Det märks inte minst i uttalandet som den tillträdande rådspresidenten Bertel Harder gjort med anledning av utnämningen. Han sade att :

’- Det gläder mig också att vi i och med detta får den första rådsdirektören från Riksfellesskapet - d.v.s. kungariket Danmark - och det med en toppkvalificerad färöing.’

fortsätter Eriksson.

Háfoss är parlamentariker i det färöiska Lagtinget och har varit Färöarnas finansminister under perioden 2015-2019. Hon är utbildad ekonom och jurist med en karriär inom försäkringsbranschen bakom sig. Kristina Háfoss tillträder som rådsdirektör den första februari 2021 då posten blir ledig efter att den nuvarande direktören, Britt Bohlin, avgår.

Mera information hittar du här.