• Publicerad måndag den 30 oktober 2023 kl. 16:03

Nordiska rådets session 30.10-2.11 i Oslo

Under nästa veckas måndag till torsdag kommer Ålands lagtings delegation till Nordiska rådet att delta i den årliga sessionen som detta år hålls i Oslo.
Sessionen är årets stora händelse i det nordiska samarbetet och den plats där såväl parlamentens som regeringarnas medlemmar sammanstrålar i en mängd olika möten. Årets huvudtalare är NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg som håller sitt anförande under tisdagseftermiddagen.
Från lagtinget deltar de ordinarie medlemmarna Mikael Lindholm och Camilla Gunell, samt ersättaren Simon Holmström. Camilla Gunell fungerar som ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur medan Mikael Lindholm är medlem i utskottet för tillväxt- och utveckling.

På grund av lagtingets högtidliga avslutande den 31 oktober är talman Bert Häggblom förhindrad att delta i det nordiska talmansmötet som normalt hålls under sessionen.
På tisdagskvällen hålls den stora prisutdelningsgalan. Det finns åländska nominerade i tre kategorier: Zandra Lundberg i litteratur, Whatclub i musik samt Amanda och Sofia Chanfreau i barnlitteratur.

Se närmare under: https://www.norden.org/sv
Landskapsregeringen har avgett ett eget pressmeddelande gällande ministrarnas medverkan på sessionen.

Ytterligare information ger:
Mikael Lindholm, tel. 040 078 3086, mikael.lindholm@lagtinget.ax
Camilla Gunell, tel. 040 827 07 18, camilla.gunell@lagtinget.ax
Simon Holmström, tel. 0457 342 8214, simon.holmstrom@lagtinget.ax
Sten Eriksson, delegationssekreterare, tel. 0457 344 5640, sten.eriksson@lagtinget.ax