• Publicerad fredag den 28 oktober 2022 kl. 10:22

Nordiska rådets session 31.10 - 3.11 2022

Under nästa veckas måndag till torsdag (31.10-3.11) kommer Ålands lagtings delegation till Nordiska rådet att delta i den årliga sessionen som detta år hålls i Helsingfors. Sessionen är årets stora händelse i det nordiska samarbetet och den plats där såväl parlamentens som regeringarnas medlemmar sammanstrålar i en mängd olika möten. Årets huvudtalare är republikens president Sauli Niinistö som håller sitt anförande under tisdagseftermiddagen.

Från lagtinget deltar de ordinarie medlemmarna Anders Eriksson och Camilla Gunell, samt ersättarna Simon Holmström och Wille Valve. I praktiken deltar lagtingsdelegationens ersättare i sessionen som fulla medlemmar eftersom de ersätter medlemmar i de finländska och danska delegationerna.

På måndagen ordnas en paneldiskussion i Amos Rex-muséet under rubriken Konst och kultur i kristider. Camilla Gunell sitter med i panelen i egenskap av ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur. Vidare ordnas på tisdagen ett sidoevent som diskuterar infrastruktur. Diskussionen ordnas av utskottet för tillväxt och utveckling, i vilket Anders Eriksson är ordförande.

Talman Bert Häggblom deltar under tisdagen och onsdagen i ett separat program för de nordiska talmännen. Under talmansmötet diskuteras bl.a. framtidsvisioner för Norden, hybridhot och möjligheter för de nordiska parlamenten att gemensamt förbättra skyddet mot cyberattacker.

 

På tisdagskvällen hålls den stora prisutdelningen som också televiseras i Yle Arena kl. 20.00. Det finns ett flertal åländska nominerade i de olika klasserna. Se närmare under:

https://www.norden.org/sv/information/nominerade-till-nordiska-radets-priser-2022

 

Från landskapsregeringens sida deltar lantrådet Veronica Thörnroos, samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson, utbildningsminister Annika Hambrudd, näringsminister Fredrik Karlström och infra- och miljöminister Christian Wikström jämte tjänstemän.

 

Ytterligare information ger:

Anders Eriksson, tel. 0457 522 1603, anders.eriksson@lagtinget.ax

Camilla Gunell, tel. 040 827 07 18, camilla.gunell@lagtinget.ax

Simon Holmström, tel. 0457 342 8214, simon.holmstrom@lagtinget.ax

Wille Valve, tel. 040 596 2929, wille.valve@lagtinget.ax

Sten Eriksson, delegationssekreterare tel. 0457 344 5640, sten.eriksson@lagtinget.ax