Talmän i Norden Talmän i Norden
  • Publicerad onsdag den 23 mars 2022 kl. 11:26

Nordiskt talmansmöte i samband med Nordens dag

Lagtingets talman deltog idag i ett nordiskt talmansmöte i samband med Nordens dag.
Programmet för mötet finns nedan.
Frågor besvaras av talman Bert Häggblom tel 25330 eller bert.haggblom@lagtinget.ax.

Nordiskt talmansmöte i samband med Nordens dag  

09:00-09:50, onsdagen den 23 mars 

Digitalt möte 

09:00-09:02    Inledande ord av riksdagens talman, välkomnande till nya kollegor 

09:02-09:20    Hur har parlamenten involverats i arbetet till stöd för Ukraina?                   

                       Bordsrunda; Sverige (inleder, 2 min), Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Åland (2 min vardera) 

09:20-09:35   Vad talmännen/de nationella parlamenten kan bidra med för att förbättra/återstarta det nordiska samarbetet efter covid-19-krisen? Hur kan man undvika att hamna i en liknande situation framöver? 

                      Hur ser kontakterna ut mellan de nordiska ländernas parlaments fackutskott? Finns det behov av utveckling? 

                      Bordsrunda; Sverige (inleder, 3 min), Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Åland (3 min vardera) 

                      Diskussion 

09:35-09:50   Nordiska rådes 70-årsfirande – involverande av parlamenten? 

                      Nordiska rådets president Erkki Tuomioja inleder (5 minuter) 

                      Diskussion 

                      Avslutande ord