Lantrådet Katrin Sjögren med ministrarna Lantrådet Katrin Sjögren
  • Publicerad måndag den 11 december 2023 kl. 13:50

Nytt lantråd och ny regering

Ålands lagting har idag den 11 december 2023 valt Katrin Sjögren till lantråd.  På förslag av lantrådet utnämnde därefter vicetalman Liz Mattsson följande personer till medlemmar i landskapsregeringen:

Till vicelantråd och minister med ansvar för utbildnings- och kulturavdelningen, nordiska samarbetsfrågor samt barnrättsansvarig utnämns socialkuratorn Annika Hambrudd.

Till minister med ansvar för regeringskansliet, rättsliga enheten, digitalisering, EU-frågor, public service, polisen samt kommunala frågor utnämns samhällsplaneraren Ingrid Zetterman.

Till minister med ansvar för näringsavdelningen, förutom sjöfartsfrågorna, digitalisering, från social- och miljöavdelningen miljöfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) utnämns lagtingsledamoten Jesper Josefsson.

Till minister med ansvar för social- och miljöavdelningen, social- och hälsovårdsfrågor, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) jämställhets- och integrationsfrågor samt äldreansvarig utnämns företagaren Arsim Zekaj.

Till minister med ansvar för finansavdelningen, förutom digitaliseringsfrågorna, samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågor utnämns företagaren Mats Perämaa.

Till minister med ansvar för infrastrukturavdelningen, klimatfrågor, energi samt vindkraft, utnämns lagtingsledamoten Camilla Gunell.