Havsbaserad vindkraft
  • Publicerad fredag den 21 januari 2022 kl. 13:57

Öppet hörande i finans- och näringsutskottet

Lagtingets finans och näringsutskott ordnar den 27 januari ett öppet hörande om havsbaserad vindkraft. Hörandet hålls med anledning av utskottets behandling av landskapsregeringens meddelande om storskalig havsbaserad vindkraft.

https://www.lagtinget.ax/arenden/vision-om-storskalig-vindkraft-alands-havsomraden-49634

Utskottet kommer att höra professor Peter Lund från Aaltouniversitetet, chefsrådgivaren Mette Cramer Buch från Danmarks Energistyrelse, strategirådgivaren Simon Hagemann från Vattenfall Ab:s Tysklandskontor,
samt Stefan Fransman och Ralf Häggblom från infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Hörandet streamas för allmänheten och sändningen öppnar ca 30 minuter innan hörandet. Länken som kommer att användas är följande:

https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen

PROGRAM:
Datum:          Torsdagen den 27 januari, kl 9.00 -12.00

9.00               Utskottets ordförande Jörgen Pettersson öppnar mötet

9.05               Energisystemet i Finland och interaktionen med närområdena, vindkraftens betydelse i det framtida
                      energisystemet, framtida utmaningar. (30 min)

                      Professor Peter Lund Aalto-universitetet

                      Diskussion (10 min)

09.45             Danska Energistyrelsens roll och mandat i utvecklingen av den danska vindkraften, rambetingelser och
                      riskhantering i anbuds- och tillståndsprocesser, konceptet ”one shop stop” i myndighetsutövningen -
                      inblick i komplexiteten i stora projekt (30 min) (på engelska)

                      Chefskonsulent Mette Cramer Buch, Energistyrelsen

                      Diskussion (10 min)

10.30             Etablering av havsbaserad vindkraft i praktiken (30 min) (på engelska)

                      Senior Strategy Advisor Simon Hagemann och Claus Birk Oksen, Vattenfall Europe Windkraft Gmbh,
                      Tyskland

                      Diskussion (10 min)

 

11.10             Landskapsregeringens arbete hittills, rapporten från Villmanstrands tekniska universitet

                      Teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman och energisamordnare Ralf Häggblom,
                      infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering. (30 min)

                      Allmän diskussion (20 min)

12.00             Hörandet avslutas.

Ytterligare information ger:

Jörgen Pettersson, utskottets ordförande, tel 0457 313 5640

Sten Eriksson, utskottssekreterare, tel. 018-25 474, sten.eriksson@lagtinget.ax