• Publicerad torsdag den 10 november 2022 kl. 8:21

Reykjavik Global Forum - Women Leaders

Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Jessy Eckerman representerar Ålands lagting vid Reykjavik Global Forum - Women Leaders den 8 -10 november 2022. Programmet för dagarna hittas på https://reykjavikforum.global/ 

Närmare 500 kvinnor från hela världen deltar, och diskuterar, nätverkar och utbyter erfarenheter bland annat kring kriget i Ukraina, problemen med FN-systemet, representation för unga kvinnor och hur kvinnliga företagare kan få kapital att utveckla sina företag. 

- En sak jag funderat mycket på och som också diskuteras här är den backlash för jämställdhet som vi ser just nu. Den hänger ihop i ett kluster med antidemokratiska rörelser, anti-HBTQIA-rättigheter, förnekande av klimatkrisen och också kontrollen över den globala ekonomin av flera av världens rikaste företag inom fossilindustrin. Det är inte en konspirationsteori, det är kontrollerbara fakta. Det är något vi måste ta på allvar, säger Nina Fellman. 

- Det jag tar med mig härifrån är nätverket man skapar när man deltar i internationella forum. Kvinnor världen över, varifrån vi än kommer möter samma utmaningar och känner igen sig i olika sammanhang som diskuteras trots att vi alla kommer från olika sammanhang och professioner. Ett exempel är att av finansieringen från riskkapital till affärsutveckling och företag kommer endast 1,1 procent kvinnliga företagare tillgodo i Europa. Det är oacceptabelt, säger Jessy Eckerman.