• Publicerad tisdag den 20 september 2016 kl. 10:27

Riksdagens jord- och skogsbruksutskottet besökte Åland

Fredagen den 16 september besökte finska riksdagens jord- och skogsbruksutskott lagtingets finans- och näringsutskott och diskuterade gemensamma frågor.